Het museum PDF Print

 

 Update 11-01-2017

Boerderijmuseum Duurswold heeft als doelstelling, het weergeven van het leven, in en rond de boerderij, van de streek waarin het is gevestigd. Dit door middel van het verzamelen, conserveren en tentoonstellen van objecten.Het betreft hier niet alleen maar een verzameling boerengereedschap en huishoudelijke zaken. Wat het museum zo bijzonder maakt, is dat het ook collecties bezit van de "toeleveranciers" van het boeren bedrijf. Zo is het in bezit van een groot deel van de werkplaatsinrichting van een wagenmaker/kuiper, gereedschappen van o.a. een klompenmaker, timmerman, (hoef-)smid, huisslachter, huisschilder en objecten en documenten van de voormalige, plaatselijke, zuivelfabriek. Verdeeld over de verschillende collecties spreken we hier over ruim vierduizend grotere en kleinere objecten waarvan de oudsten gedateerd zijn rond 1880.

Lange jaren landbouwgeschiedenis komt tot leven in ons museum.

Kom kijken en laat u verrassen